Gunstige wind wacht op Stevin-hoogspanningsleiding

Nu naast de steden Brugge en Damme, ook de gemeente Maldegem deze week haar verzet tegen de aanleg van een hoogspanningsleiding op het traject Zeebrugge-Eeklo-Zomergem heeft opgegeven, staat slechts één opponent, het Actiecomité Zeebrugge, de aanleg van deze leiding nog in de weg.

Essentieel in de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in België en de overgang naar meer duurzame energieproductie zijn de windparken in de Belgische zone van de Noordzee. Momenteel is België al een absolute koploper in offshore windenergie. Maar van de zeven geplande windparken zijn er nu slechts twee volledig en een derde deels operationeel. De investeerders wachten af, omdat de aanleg van de nodige hoogspanningsleidingen om de stroom van de kust naar het binnenland te brengen ontbreken.

Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft al langer plannen om die leiding aan te leggen, op het traject Zeebrugge-Eeklo-Zomergem. Ze kreeg de naam Stevin mee en moet ook de vestiging van bedrijven met een groot energieverbruik in het noorden van West-Vlaanderen mogelijk maken. Het vergunningentracé liep echter al flink wat vertraging op, omdat de plannen in het doorkruiste gebied op heel wat tegenstand botsten. Stilaan lijkt dit verzet weg te ebben, vooral door het vinden van compromissen. Zo zal de leiding deels ondergronds aangelegd worden of wordt ter compensatie een bestaande, hoogspanningsleiding –met een lagere capaciteit– afgebroken.

Na de steden Damme en Brugge heeft deze week ook de gemeente Maldegem haar verzet opgegeven en een overeenkomst gesloten met Elia. Waarschijnlijk zal de voltallige gemeenteraad die volgende week goedkeuren. Intussen blijft Elia verder onderhandelen met de laatst overgebleven opponent, het Actiecomité Zeebrugge.

Compensaties

Ter compensatie van de nieuwe, dubbele 380 kV-lijn wordt één van de bestaande 150 kV-lijnen in Maldegem en Damme afgebroken en de andere –nu bovengrondse leiding– ondergronds heraangelegd, zodat er na uitvoering de werken slechts één bovengrondse hoogspanningslijn te zien zal zijn in plaats van twee nu. In Brugge wordt de nieuwe lijn deels bovengronds, deels ondergronds aangelegd. Elia heeft zich ook geëngageerd om in Zeebrugge een groene buffer aan te leggen rond de site van het nieuwe hoogspanningsstation Stevin én de directe omgeving.

Met 181 turbines en 712 MW aan geïnstalleerd en operationeel vermogen garanderen de windturbines in de Noordzee vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid van België. Die capaciteit is verdeeld over de parken C-Power, Northwind en Belwind (eerste fase). Met de bouw van de bijkomende windparken –Norther, Seastar, Rentel en Mermaid-Northwester II– wordt het totaal geïnstalleerd vermogen van windturbines in de Noordzee tegen 2020 opgetrokken tot meer dan 2.200 MW. Dit dekt, de periodes van windstilte verrekend, 10% van de totale elektriciteitsbehoefte van België of bijna de helft van de elektriciteitsbehoefte van de Belgische huishoudens. Ter vergelijking: de omstreden kernreactoren Doel 1 en Doel 2 zijn elk goed voor 433 MW.

 

België koploper

De bestaande 712 MW op zee is niet alleen veel meer dan alle bestaande windmolens in Vlaanderen of in Wallonië, het maakt België na het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wereldwijd de grootste offshore producent van windenergie en op Europees en vermoedelijk ook wereldvlak de nummer één wat betreft turbines in diep water. De meeste Britse en Deense windturbines staan nabij de kust. Daarmee hebben de Belgische waterbouwkundige bouwbedrijven een expertise opgebouwd en gedemonstreerd die hen wereldwijd vergelijkbare opdrachten kan opleveren.

Add a Comment